DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie.

2. Humusowanie terenu płaskiego pomiędzy poboczem utwardzonym z kruszywa a granicą pasa drogowego

Sekcja I

1. km 12+300,00-12+800,00:

 • profilowanie terenu przy zespole separacyjnym

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • naprawa krawężnika betonowego, obrzeża betonowego +a nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej

Sekcja II

3. km 17+375,00-17+375,00:

 • uzupełnienie nawierzchni pasa technologicznego (doprofilowanie+zagęszczanie)

Sekcja III

4. km 17+375,00 – 22+125,00:

 • uporządkowanie terenu+zahumusowanie

5. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • humusowanie terenu pomiędzy poboczem utwardzonym, a granicą pasa drogowego

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA:

Budowa kanału technologicznego w km 11+000-22+000.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie

2. Trasowanie przed wykonaniem oznakowania poziomego – trasowanie linii krawędziowych na odcinku dwujezdniowym za mostem na Wiśle (etap I)

Sekcja I

1. km 12+800,00-13+250,00:

 • profilowanie terenu pomiędzy poboczem drogi dojazdowej DD-02 a granicą pasa drogowego – DD-02
 • zagęszczanie pasów technologicznych po wykonaniu ponownego profilowania w okolicy WS-02

Sekcja III

2. km 17+100,00 – 22+902,00:

 • prace porządkowe przy zjazdach na posesje – okolice DD-09
 • nasyp uzupełniający pomiędzy utwardzonym poboczem a granicą pasa drogowego – DD-11, DD-13
 • naprawa pasa technologicznego przy studniach teletechnicznych od km 20+700 do km 21+900 (strona prawa)
 • humusowanie terenu pomiędzy poboczem utwardzonym a granicą pasa drogowego – DD-12
 • nasyp uzupełniający pomiędzy poboczem utwardzonym a granicą pasa drogowego przy drodze DD-13 oraz DD-12.

BRANŻA MOSTOWA:

Usuwanie usterek na obiektach inżynierskich.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA:

Budowa kanału technologicznego w km 11+000-22+000.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie

2. Nasadzenia

Sekcja I

1. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • prace porządkowe, nasyp uzupełniający, humusowanie terenu płaskiego za ścieżką rowerową – wzdłuż DD-Azoty od km 0+200 do km 0+250
 • naprawa nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej – DD-Azoty w km 0+752
 • naprawa obrzeży betonowych przy ścieżce rowerowej – DD-Azoty

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • ponowna profilacja nawierzchni – DD-01 od DD-01 do rzeki Kurówki, DD-03
 • prace porządkowe wraz z zahumuowaniem za ścieżką rowerową – wzdłuż DD-Azoty w km 0+600 – 0+700
 • naprawa nawierzchni zjazdu z kostki betonowej czerwonej z drogi DD-Azoty na pas technologiczny w km 0+222 – DD-Azoty

Sekcja II

3. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • likwidacja wyjść za granicę pasa drogowego nawierzchnią – DD-07
 • prace porządkowe – w. Puławy Wschód
 • zamulenie nawierzchni z kostki betonowej – w. Puławy Wschód
 • uszczelnienie nawierzchni przy krawężniku na drodze DW824 w km ok. 0+580 do km 0+605

4. km 16+300,00-17+375,00:

 • nasadzenia – w rejonie przejścia dla zwierząt w km 14+600,00
 • zamulanie/ spoinowanie nawierzchni chodników z kostki betonowej drogi – DP2507L

Sekcja III

5. km 17+100,00 – 22+902,00:

 • ponowna profilacja nawierzchni pasa technologicznego dróg dojazdowych DD-09
 • naprawa krawężnika betonowego DG107701L
 • naprawa nawierzchni z kostki betonowej chodnika.

BRANŻA MOSTOWA:

Usuwanie usterek na obiektach inżynierskich.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie

2. Hałdowanie kruszywa do wykonania napraw pasów technologicznych

3. Nasadzenia

Sekcja I

1. km 10-983,28-12+300,00:

 • Roboty brukarskie – wykonanie krawężnika betonowego w pasie rozdziału przed węzłem Puławy Wisła – dawna przewiązka pomiędzy jezdniami

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • Nasadzenia – okolice mostu nad Kurówką (trasa główna)

Sekcja II

3. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • nasadzenia w okolicy przejścia górnego dla zwierząt PZGd-03
 • naprawa przejazdów mokrych przy zbiornikach filtracyjnych oraz naprawa pasa technologicznego od km 14+000 do km 14+600
 • wykonywanie poboczy z kruszywa przy zjazdach bitumicznych na drodze dojazdowej nr 4
 • naprawa wypłukań w km 14+100 (strona prawa)
 • roboty brukarskie – wykonanie ścieku skarpowego w km 14+100 (strona prawa)

4. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • nasadzenia – w. Puławy Wschód
 • wykonywanie poboczy z kruszywa przy zjazdach bitumicznych na drodze dojazdowej nr 4 wraz z poboczami oraz zjazdami przy drodze DP2505L
 • roboty brukarskie

5. km 16+300,00-17+375,00:

 • wykonanie podbudowy z mieszanki związanej oraz podbudowy z kruszywa – zjazd z drogi DP 2501L na DD-09

Sekcja III

6. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykonanie ścieków skarpowych – okolice wiaduktu w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99 oraz w km 19+040 (strona lewa)
 • roboty brukarskie – wykonanie krawężnika betonowego przy zjeździe z DP2501L na DD-09 przed obiektem WS-07
 • wykonywanie poboczy z kruszywa przy zjazdach bitumicznych – DG107701

 

BRANŻA MOSTOWA:

Usuwanie usterek na obiektach inżynierskich.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie

2. Naprawa pasów technologicznych w rejonie studni kanału technologicznego

3. Likwidacja wyjść za granicę pasa drogowego nawierzchnią pasów technologicznych

Sekcja I

1 .km 12+300,00 – 12+800,00:

 • prace porządkowe, humusowanie terenu płaskiego za ścieżką rowerową – DD-Azoty

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • wykonanie nasypu uzupełniającego – DD-02
 • wykonanie zjazdu z drogi DD-02 na działkę prywatną
 • ponowne profilowanie i zagęszczanie nawierzchni z kruszywa na drodze dojazdowej

Sekcja II

3 .km 15+100,00 – 16+300,00:

 • zamulenie nawierzchni z kostki betonowej – w. Puławy Wschód.

BRANŻA MOSTOWA:

Usuwanie usterek na obiektach inżynierskich.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie

Sekcja I

1. km 12+800,00-13+250,00:

 • prace porządkowe węzeł Azoty – hałdowanie kruszywa

Sekcja II

2. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • nasadzenia w okolicy przejścia górnego dla zwierząt PZGd-03
 • naprawa przejazdu mokrego w km 14+040 (strona prawa)
 • zagęszczanie pasa technologicznego od km 13+770 do km 14+160 (strona lewa)

3. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • prace porządkowe – w. Puławy Wschód (hałdowanie kruszywa)
 • nasadzenia – w. Puławy Wschód
 • naprawa pasa technologicznego od km 14+900 do km 1+500 (strona prawa)
 • roboty brukarskie – wykonanie dodatkowego ścieku skarpowego DW824 - km 0+069

4. km 16+300,00-17+375,00:

 • naprawa pasa technologicznego od km 16+400 do km 16+480 (strona prawa)
 • zagęszczanie pasa technologicznego od km 16+380 do km 16+500 (strona prawa)

Sekcja III

5. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • naprawa pasa technologicznego od obiektu WS-07 do WD-08 (strona lewa)
 • wykonywanie poboczy przy zjazdach bitumicznych – droga DP2507L
 • prace porządkowe DP2507L
 • naprawa wypłukań – obiekt WD-09

BRANŻA MOSTOWA:

1. Usuwanie usterek na obiektach inżynierskich

Sekcja II

1. Wiadukt nad drogą powiatową 2501L w km 17+375,35:

 • zamulenia stożków

Sekcja III

2. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03:

 • zamulenia stożków.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: