DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

  • 26.11.2018

    BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

    Czytaj więcej...

  • 19.11.2018

    BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

    Czytaj więcej...

ZAKRES PRAC

Przewidywany zakres robót obejmuje:

1. Zaprojektowanie drogi ekspresowej o długości  okolo 11,84 km stanowiącej  dojazd od przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy do węzła ,,Siedlce" obecnie węzeł ,,Kurów Zachód"  zlokalizowanego na drodze ekspresowej  S17 Garwolin - Kurów wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą. Na początkowym odcinku długości około 1,34 km (od km roboczego 11+050,00 do km roboczego 12+388,02).

2. Dobudowę prawej jezdni drogi ekspresowej oraz na pozostałym odcinku dlugości około 10,50 km (od km roboczego 12+388,02  do km roboczego 22+890,00).

3. Budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej.

4. Opracowanie  Dokumentacji Projektowej niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych i wykonania robót budowlanych, w tym w szczególności: Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Dokumentacji geologiczno-geotechnicznej i hydrogeologicznej, Opracowań formalno-prawnych i  projektów podziału nieruchomości,  Materiałów do wniosku o uzyskanie Decyzji o zezwoleniu na realizację robót budowlanych, Projektu Stałej Organizacji Ruchu, Projektu Czasowej Organizacji  Ruchu, Raportu  o oddziaływaniu na Środowisko w ramach ponownej oceny, Planu Działań Ratowniczych,  inne niezbędne.

5. Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę/rozbiórkę niezbędnych dla realizacji inwestycji jw.

6. Wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inzynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

7. Opracowanie  Dokumentacji Powykonawczej.

8. Uzyskanie decyzji  dopuszczenia do użytkowania drogi ekspresowej na odcinku jw.


Roboty budowlane niezbędne do zaprojektowania i wykonania:

1. Dobudowa drugiej jezdni drogi ekspresowej na odcinku długości około  1,34 km.

2. Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku o dlugości około 10,50 km.

3. Budowa wiaduktu nad linią kolejową 007 Warszawa  -  Dorohusk.

4. Budowa  dwóch węzłów drogowych wraz z niezbędnym przełożeniem dróg bocznych dochodzących do węzłów.

5. Budowa dwóch skrzyzowań na prawe skręty (wjazd/zjazd na/z drogą ekspresową).

6. Budowa czterech wiaduktów drogowych na skrzyżowaniach z drogami bocznymi.

7. Budowa przejazdu w ciągu drogi ekspresowej nad drogq powiatową.

8. Budowa trzech mostów w ciągu drogi ekspresowej  dwujezdniowej.

9. Budowa mostu w ciągu drogi dojazdowej do Zakładów Azotowych.

10. Budowa dwóch przejść ekologicznych w ciągu drogi ekspresowej  (duże dolne przejście dla zwierząt, przejście zespolone: ciąg pieszy + przejście ekologiczne dla zwierząt).

11. Budowa przejścia ekologicznego  nad drogą ekspresową (duże górne przejście dla zwierząt).

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: